O nás

Kamilka s.r.o.

Působí na Pardubicku a Holicku od roku 1993 v rámci tehdejšího Střediska křesťanské pomoci v Pardubicích, samostatně jako soukromé nestátní zdravotnické zařízení Miluše Kačerová Domácí ošetřovatelská péče od roku 2008. Od roku 2015 pod novým jménem Kamilka s.r.o. jako právnická osoba.

Zahrnuje zdravotní ošetřovatelskou péči a registrovanou pečovatelskou službu.

Na jakém území působíme?

Zdravotní ošetřovatelská péče 

Pardubice a okolí v okruhu 20 km

 • služba zahrnuje oblast vymezenou:
  • na sever od Pardubic obcí Čeperka
  • na západ obcemi Živanice a Valy
  • na jihu obcemi Jezbořice a Tuněchody
  • na východ městem Dašice

Holice a okolí v okruhu 20 km

 • služba zahrnuje oblast vymezenou:
  • na sever od Holic obcí Býšť
  • na západ obcí Počáply
  • na jihu obcemi Moravany a Horní Roveň
  • na východ městem Borohrádek

Pečovatelská služba

služba zahrnuje oblast města Pardubice.

Náš tým

Zdravotní sestry 

Pro maximální efektivnost a komplexnost zajišťujeme péči 7 dní v týdnu, v sestavě 1 vedoucí sestra, 9 registrovaných sester a 1 rehabilitační sestra. Sestry jsou průběžně doškolovány v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně 1x ročně a každé 2 roky procházejí akreditovaným kursem v léčbě ran.

V týmu máme sestry specialistky na hojení ran, urologickou sestru, stomickou, rehabilitační, chirurgickou a kardiologickou sestru. Registrované sestry v domácí péči jsou primárními sestrami, každá má svůj okruh nemocných osob, u kterých uskutečňuje ošetřovatelskou péči.

Pečovatelé 

Pečovatelskou službu zajišťuje 1 sociální pracovník a 7 pečovatelů s předepsanou kvalifikací.

Jsou zahrnuti v systému celoživotního vzdělávání.

Pečovatelská služba je poskytována 7 dnů v týdnu.

Cílovou skupinou ošetřovatelské péče jsou osoby:

 • s tělesným postižením
 • s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem
 • senioři

Osoby této cílové skupiny jsou závislé na odborné zdravotní péči, která nemusí být nutně poskytována lůžkovými zdravotnickými zařízeními. Pobyt v domácím prostředí je tak šetrnější pro pacienta a ekonomicky výhodnější pro zdravotní pojišťovny. Účast nemocných na společenském životě je možný za předpokladu jejich fyzické, psychické a spirituální pohody. Tento projekt přispívá k naplnění těchto potřeb.