Služby

Abychom dosáhli zkrácení pobytu nemocných na lůžkových zařízeních musíme zajistit odpovídající ošetřovatelskou péči v domácnostech 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Důležitým faktorem je, že se nemocný za pomoci sester domácí péče uzdravuje rychleji ve svém prostředí. Nemocný dostává nejen odbornou, ale i lidskou pomoc, získává tak jistotu a nezbytný klid.

Ošetřovatelské a pečovatelské služby

Ošetřovatelské služby

 • Odběry krve
 • Aplikace injekcí
 • Infuzní terapie
 • Péče o katetry a výměna
 • Převazy operačních ran
 • Léčba dekubitů, bercových vředů
 • Prevence imobilizačního syndromu
 • Respitní péče
 • Ošetřovatelská rehabilitace
 • Péče o imobilní pacienty

Pečovatelské služby

 • Pomoc v domácnosti
 • Nákupy a zajištění úklidu
 • Pomoc při zajištění osobní hygieny
 • Pochůzky pro klienta (např. lékárna)
 • Zajištění praní prádla
 • Sociální poradenství

Podrobný rozpis služeb a ceník